Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma13
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt statuetki Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie

organizator:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Konkurs na projekt statuetki Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie

Przedmiotem i celem Konkursu jest wyłonienie projektu, na podstawie którego wykonana zostanie statuetka (lub  inna przestrzenna forma plastyczna, stanowiąca materialna formę nagrody) wręczana na zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych.

Organizatorem konkursu na projekt statuetki Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych, jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik. W takim przypadku osoby te traktowane będą jako wspołtwórcy zgłoszonych do Konkursu projektów.

Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprojektowanie statuetki Festiwalu. Na treść projektu składają się następujące elementy:

 • projekt plastyczny statuetki Festiwalu
 • określenie materiałów, z jakich statuetka Festiwalu będzie wykonana
 • określenie dokonanych wymiarów statuetki Festiwalu (nieprzekraczających 25cm x 12cm x 12cm)
 • określenie kolorystyki statuetki Festiwalu
 • określenie przewidywanej wagi statuetki Festiwalu
 • szacunkowy koszt wykonania jednej sztuki statuetki Festiwalu

Uczestnik może przesłać wyłącznie prace, do których przysługują mu, na zasadzie wyłączności, wszelkie prawa autorskie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie modelu statuetki w skali 1:1 lub dostarczenie jej osobiście do dnia 28 lutego 2011 do godz. 15.00, na adres siedziby organizatora:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa

Na opakowaniu należy wpisać hasło „Konkurs” oraz podać wyłącznie godło nadsyłającego. W przesyłce należy umieścić zaklejona kopertę, zawierającą imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy uczestnika.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika, w przypadku wygranej w Konkursie, oświadczenia woli i nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do nieograniczonego terytorialnie, ilościowo i czasowo wykorzystywania i rozporządzania projektem statuetki Festiwalu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2011 roku, w wyniku podjęcia uchwały przez Jury Konkursu o wyłonieniu jego zwycięzcy.

Organizator gwarantuje Laureatowi realizację projektu oraz odebranie specjalnego dyplomu potwierdzającego wygraną w Konkursie z rąk Rektora Akademii Teatralnej w dniu werdyktu Jury Festiwalu. O konkretnych terminach realizacji nagród, uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora indywidualnie. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się nie później niż 15 marca 2011 roku na stronie internetowej www.festiwal.at.edu.pl, a autor zwycięskiego projektu zostanie niezwłocznie powiadomiony o wygranej pocztą na adres podany w karcie zgłoszenia.

Informacje pochodzą ze strony www.at.edu.pl

Kontakt

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa
tel.: (22) 831 02 16
rektorat@at.edu.pl
www.at.edu.pl