Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt rzeźby rycerza w Ciechanowie

organizator:

Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 25.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2020
liczba nagród: 1
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs na projekt rzeźby rycerza w Ciechanowie

Stowarzyszenie „Wrzuć na luz” organizuje konkurs na projekt rzeźby rycerza. Swoje pomysły można zgłaszać do 25 września 2020 roku.

Celem konkursu jest wybór rzeźby rycerza, która uatrakcyjni przestrzeń publiczną w centrum Grodu nad Łydynią, zapoczątkuje „szlak rycerski” wzdłuż ulicy Warszawskiej oraz wzbogaci ją o dzieło o oryginalnej koncepcji artystycznej.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych: twórcy, artyści, studenci. Każdy z uczestników może przedłożyć tylko jedną propozycję projektu. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • dostarczenie projektu zgodnie z określonymi w Regulaminie wymogami,
 • dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1),
 • dostarczenie podpisanych oświadczeń (załącznik nr 2 i 3).

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie wolnostojącej rzeźby średniowiecznego rycerzyka z gipsu o wysokości ok. 50 cm–model 1:1. Mile widziane nowoczesne ujęcie tematu nawiązującego do miejsca, którym znajduje się Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Projekt winien zakładać posadowienie rzeźby na kamieniu o wysokości około 100 cm, przy czym całkowita wysokość rzeźby (wraz z podstawą) może wahać się pomiędzy 50-55cm. Ponadto, do projektu powinien zostać dołączony krótki opis koncepcji rzeźby oraz ewentualne szkice.

Projekt rzeźby z gipsu wraz z załącznikami należy nadesłać na adres Organizatora, którym jest Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”, 06-400 Ciechanów, ul. Kwiatowa 1, z dopiskiem „Konkurs na projekt rycerzyka 2020”.

Dopuszcza się przesłanie formy przestrzennej modelu rzeźby z gipsu, gliny lub plasteliny (o wysokości ok. 50 cm –model realizacyjny 1:1 ) w formie fotograficznej na email Organizatora: foto.alicja@op.pl, informując niezwłocznie o przesłaniu tej wiadomości Organizatora pod nr tel.: 604 786 605.

Zgłoszenia do konkursu (stanowią je nierozerwalnie załącznik nr 1–karta zgłoszeniowa oraz załączniki nr 2 i 3 oraz podpisany projekt wraz z opisem koncepcji rzeźby) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia: 30 września 2020 r.

Projekt rzeźby powinien stanowić dzieło samodzielne i oryginalne (tzn. powinien posiadać wyraz artystyczny i w całości stanowić projekt oryginalny). Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach. Praca konkursowa powinna zawierać część graficzną i opisową, przy czym część graficzna to wizualizacja projektu, zaś część opisowa to krótki opis koncepcji rzeźby.

Komisja przyzna jedną nagrodę finansową dla zwycięzcy, w wysokości 1500 zł brutto, która zostanie przekazana na rachunek bankowy podany przez zwycięzcę, po zawarciu umowy o przeniesieniu na Organizatora Konkursu praw autorskich.

Dodatkową nagrodą dla Laureata konkursu będzie realizacja zwycięskiego projektu w brązie i umieszczenie go w centrum Ciechanowa wg autorskiego projektu „Ciechanów Miastem Rycerzy”.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: ciechanow.powiat.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursów dla artystów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”
ul. Kwiatowa 1
06-400 Ciechanów
tel. 604 786 605
foto.alicja@op.pl

Dokumenty

do pobrania