Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt przedmiotu/obiektu artystyczno-użytkowego ART MAJSTER

organizator:

Centrum Kultury w Lublinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2018
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na projekt przedmiotu/obiektu artystyczno-użytkowego ART MAJSTER

Artyści! Rzemieślnicy! Majsterkowicze! Najwyższy czas stanąć w szranki na polu kreatywności. Centrum Kultury w Lublinie dajemy Wam możliwość udziału w niecodziennym konkursie na projekt przedmiotu lub obiektu artystyczno-użytkowego. Do udziału zaproszeni są zarówno twórcy indywidualni, jak i zespoły artystów.

Organizatorzy oczekują projektów instalacji, realizacji typu site-specific, przedmiotów użytkowych lub czysto artystycznych, które będą możliwe do realizacji z wykorzystaniem materiałów i narzędzi dostępnych w typowym markecie budowlanym.

IDEA:
Działanie odbywa się w ramach projektu Sztuka na Giełdzie. Jest to coroczna akcja artystyczna, składająca się z kilkunastu interwencji twórczych, odbywających się w przestrzeniach handlowych Lublina. Miejsca z pozoru niekojarzone ze sztuką stają się na jeden dzień polem działań artystów. Powstają ekspozycje, stoiska, instalacje i happeningi wpisujące się w krajobraz i starające się z nim korespondować. Dochodzi do swoistej konfrontacji sztuki z często niespodziewającym się tego odbiorcą – klientem bazaru. Wierzymy, że takie zderzenie może być interesujące i inspirujące dla obu stron. Tematyka realizowanych prac często porusza aktualne problemy społeczne i je interpretuje. Chociaż zazwyczaj są to trudne kwestie, to jednak warte uwagi ze względu na swój krytyczny i twórczy charakter.

W tegorocznej odsłonie konkursu działanie będzie realizowanie na terenie jednego z lubelskich marketów budowlanych. Konkurs składa się z dwóch etapów:
Pierwszy – kwalifikacyjny – polega na przedstawieniu koncepcji przedmiotu użytkowego bądź obiektu artystycznego możliwego do realizacji za pomocą materiałów i narzędzi dostępnych w markecie budowlanym. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze projekty, które staną w szranki o nagrodę główną – 5000 zł;
Drugi – twórcy indywidualni lub zespoły artystów / rzemieślników, korzystając z dostępnych tam narzędzi i materiałów, stworzą przedmiot wytypowany do udziału w finale konkursu. Suma nagród głównych (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) to 10.000 zł. Komisja konkursowa ma możliwość przyznania także dwóch nagród pocieszenia (po 500 zł każda).

ZASADY:

I ETAP KONKURSU:

1 Konkurs skierowany do artystów, rzemieślników i majsterkowiczów – mogą w nim brać udział także zespoły mieszane. Nabór do projektu odbywa się przez zgłoszenia. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija: 31 lipca 2018 roku.

2. Zainteresowani twórcy proszeni są o zaprezentowanie opisu koncepcji i szacunkowych kosztów materiałów do projektu, który chcą wykonać oraz jego wizualizacji w dowolnej formie (rysunek, model 3D, grafika). Prosimy o przesyłanie projektów i opisów koncepcji na e-mail: rewiry.lublin@gmail.com. Z dopiskiem: ART MAJSTER. Zgłaszający może zaproponować jeden lub kilka pomysłów. Przesłane materiały nie będą zwracane. Zgłoszenie pomysłu na pracę nie jest jednoznaczne z jej realizacją w ramach akcji (decyduje opinia jury). Żaden ze zgłoszonych pomysłów nie zostanie wykorzystany bez zgody autora.

3. Projekt musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • koszt realizacji projektu (niski koszt jest atutem),
 • walory artystyczne (ogólne wrażenie, świadoma wizja artystyczna twórcy, kształt, forma, proporcja, układ, estetyka itp.),
 • walory użytkowe (wygoda, przydatność w gospodarstwie domowym, ergonomia itp.).

4. O wynikach autorzy nadesłanych pomysłów zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 15 sierpnia 2018 roku. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

II ETAP KONKURSU:

1. Uczestnicy, których projekt uzyska pozytywną opinię jury przechodzą do II etapu konkursu. W określonym harmonogramem czasie, przeprowadzą realizację własnego pomysłu – na oczach komisji konkursowej i widzów.

2. Organizator zapewnia wsparcie logistyczne, zwrot kosztów transportu, noclegów oraz diety (w wys. 50 zł za os. za dzień).

3. Gotowe dzieła przechodzą do etapu publicznej prezentacji i wyboru jury. Projekty i koncepcję ocenia komisja konkursowa złożona z artystów, twórców sztuki użytkowej, designerów, projektantów, majsterkowiczów i mieszkańców miasta.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli prace nie zostaną wykonane wg założeń projektowych z I etapu konkursu.

5. Komisja konkursowa przyznaje 3 nagrody pieniężne dla zwycięskich twórców w wysokości: 1 miejsce – 5000 zł, 2 miejsce – 3000 zł i 3 miejsce – 2000 zł. Ma także możliwość przyznania 2 nagród pocieszenia po 500 zł każda. Autorzy wybranych pomysłów otrzymają honoraria na podstawie umów zawartych z Centrum Kultury w Lublinie, organizatorem konkursu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: rewiry.lublin@gmail.com, lub dzwoniąc na numer telefonu: 81 466-61-22

Informacje pochodzą ze strony: www.rewiry.lublin.pl

Kontakt

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (081) 466 61 22
rewiry.lublin@gmail.com
www.rewiry.lublin.pl