Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt plakatu Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

organizator:

"Plama" Gdański Archipelag Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2012

Konkurs na projekt plakatu Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. W konkursie może wziąć udział każdy. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:
XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
XVI International Street and Open-Air Theatres Festival FETA
Gdańsk / 12 – 15. 07. 2012 / www.feta.pl
oraz logotyp Miasta Gdańsk

Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do innych materiałów promocyjnych festiwalu, takich jak: program, citylight, zaproszenie, identyfikator itp. Zlecenie przygotowania w/w materiałów odbędzie się na podstawie osobnej umowy. Organizator w pierwszej kolejności zaprosi do realizacji druków promocyjnych autora zwycięskiego projektu.
Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora wydruku pracy w formacie B1 pion oraz płyty CD zawierającej wersję elektroniczną pracy w formacie JPG lub TIFF.

W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na do dnia 15 lutego 2012 r. na adres: „Plama” Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku (80-460), ul. Pilotów 11.  Decyduje data stempla pocztowego. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie pracy. Metryczka powinna zawierać „godło-kod” autora. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym „godłem-kodem” autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail.

Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z pięciu członków powołanych przez Organizatora.

Członkowie Komisji Konkursowej:

 • Prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przewodniczący jury.
 • Krzysztof Dydo – Galeria Plakatu Kraków
 • Joanna Górska – autorka plakatu FETY w 2001 r. Studio Homework
 • Anna Zbierska – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Promocji
 • Elwira Twardowska – Twórczyni Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.

Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna o równowartości 2500 zł brutto.
W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

Informacja pochodzi ze strony: www.feta.pl

Kontakt

"Plama" Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11
Gdańsk 80-460


www.feta.pl/