Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt logotypu UWM

organizator:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2017
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na projekt logotypu UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został założony w 1999 roku. Powstał z połączenia trzech uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Po blisko 18 latach swojego istnienia uczelnia postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Służyć ma temu rozpisany właśnie ogólnopolski konkurs na logo UWM.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU UWM, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną uczelni i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych i identyfikacyjnych. LOGOTYP UWM powinien jednoznacznie kojarzyć się z uczelnią, w syntetyczny sposób wyrażać jej specyfikę. W warstwie informacyjnej LOGOTYP UWM zawierać musi nazwę uczelni w wersji pionowej i poziomej, sam sygnet oraz wskazywać możliwości zaprezentowania hasła /strony www uczelni.

Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest do: grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • dostarczenie projektu
 • dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace. Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum 4 kolorów) i czarno-białej powinien być na sztywnym podkładzie formatu A3 (297 x 420 mm) w układzie pionowym: w górnej części projekt LOGO wielkości 200 x 200 mm, w dolnej zmniejszenie do wielkości 30 x 30 mm (wersje kolorowa i czarno-biała).

Kryteria oceny prac:

 • Walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.
 • Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki.
 • Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu „LOGO UWM- KONKURS” należy przesłać lub złożyć do dnia 16.10. 2017 r. pod adresem:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biuro Mediów i Promocji

ul. M. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Pokój 105

Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez jej doręczenie osobiście lub przesłanie pocztą. W przypadku prac nadesłanych pocztą, decydować będzie data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że prace doręczone po 16.10. 2017r. nie będą rozpatrywane, nie zostaną w ogóle otwarte i w stanie nienaruszonym będą mogły zostać odebrane przez autorów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł brutto. Ostateczną decyzję o skierowaniu projektu LOGOTYPU UWM do realizacji podejmie Rektor Uniwersytetu, kierując się wskazaniami Komisji.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:

Informacje pochodzą ze strony: bip.uwm.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
tel. 0048 89 523 49 13

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

zaświadczenie