Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt i wykonanie stanowiska dydaktyczno-pokazowego z wykorzystaniem komponentów Festo

organizator:

Festo Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.12.2010

Konkurs na projekt i wykonanie stanowiska dydaktyczno-pokazowego z wykorzystaniem komponentów Festo

Celem Konkursu jest:

 • znalezienie nowych oraz innowacyjnych pomysłów, które w praktycznych zastosowaniach wykorzystują komponenty automatyki firmy Festo
 • wzbudzenie zainteresowania u młodzieży akademickiej ofertą produktową Festo oraz zwiększenie świadomości na temat innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez Festo

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu stanowiska dydaktyczno-pokazowego, mieszczącego się w przestrzeni  1500x1000x1000 mm, integrującego napędy pneumatyczne. elektryczne, czujniki i terminale CPX-MPA firmy Festo.

Konkurs skierowany jest do studentów (kół naukowych) uczelni technicznych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Festo wypełnionego Formularza Zgłoszenia, znajdującego się na stronie internetowej www.festo.pl/konkurs.

W Formularzu Zgłoszeniowym muszą się znaleźć następujące dane:

 • imię i nazwisko Uczestnika
 • nazwa i adres uczelni, której Uczestnik jest studentem oraz dane Opiekuna naukowego/osoby kontaktowej z ramienia uczelni
 • telefon kontaktowy
 • e-mail

Formularz zgłoszeniowy winien być  opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestnika/Uczestników. Przesłanie podpisanego Formularza  Zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na warunki regulaminu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy z podpisem uczestnicy przesyłają na adres:

Festo Sp. z o.o
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn

z dopiskiem „Konkurs”. Dodatkowo wypełniony formularz należy przesłać drogą mailową na adres: newsletter_pl@festo.com (bez własnoręcznego podpisu).

W Konkursie może uczestniczyć zespół składający się z maksymalnie czterech Uczestników.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 • I Etap – przyjmowanie zgłoszeń i opisów projektów – trwa do dnia 17.12.2010.

Polega na wypełnieniu  formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz z opisem projektu pocztą zwykłą na adres Festo w  Jankach oraz elektroniczną na adres: newsletter_pl@festo.com.

Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych zgłoszeń (projektów) w terminie do 15.01.2011 biorąc pod uwagę w szczególności:

 1. innowacyjność rozwiązania
 2. możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce
 3. poziom integracji poszczególnych elementów systemu
 4. stopień wykorzystania komponentów Festo

Do II Etapu zostanie zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową maksymalnie 10 projektów. Laureaci I Etapu zostaną  powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20.01.2011 o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu. Lista  Laureatów zostanie opublikowana na stronie www.festo.pl/konkurs.

 • II Etap

W ramach II Etapu Uczestnik Konkursu obowiązany jest przygotować projekt stanowiska i zaprezentować model 3D lub animacji stanowiska wraz z opisem algorytmu działania, i przesłać projekt na adres mailowy newsletter_pl@festo.com do dnia 15.04.2011. Spośród przesłanych w II Etapie projektów zostaną wyłonione i nagrodzone 3 projekty. Przesłane Projekty będą oceniane pod względem:

 1. jakości wykonania projektu i atrakcyjność prezentacji
 2. możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce
 3. poziom integracji poszczególnych elementów systemu
 4. stopień wykorzystania komponentów Festo
 5. możliwość wykorzystania do celów edukacyjnych

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 16.05.2011.

Nagrody:

 • za zajęcie I miejsca – wyjazd na targi MOTEK w Stuttgarcie w roku 2011 i zwiedzanie siedziby głównej Festo w Esslingen (wartość nagrody 3000zł/1os.) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł. Ponadto Festo przekaże uczelni, w której studentem jest Uczestnik Konkursu komponenty do wykonania zwycięskiej aplikacji  konkursowej zgodnie z zawartą umową pomiędzy uczelnią a Festo.
 • za zajęcie II miejsca jest 3000 zł
 • za zajęcie III miejsca 2000 zł

Pozostali uczestnicy II Etapu Konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami pocieszenia (pamięć Pendrive 16GB z logo Festo oraz z wgranym oprogramowaniem inżynierskim Festo).

Uczestnik Konkursu przenosi na Festo, w zamian za otrzymaną/otrzymane nagrody, autorskie prawa majątkowe do wykorzystywania projektu na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie w formie druku, odbitek, negatywów, diapozytywów, slajdów, w technice cyfrowej itp.,
wprowadzenie do obrotu.

Informacje pochodzą ze strony www.festo.com

Kontakt

Festo Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn

newsletter_pl@festo.com
www.festo.com