Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma13
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka

organizator:

Miasto Włocławek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2021
termin rozstrzygnięcia: 22.10.2021

Konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka

Gmina Miasto Włocławek planuje wyłonić w drodze konkursu projekt i wykonawcę muralu związanego z historią Włocławka.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego muralu (wielkoformatowego malowidła ściennego) związanego z historią Włocławka; graficznie nawiązującego do dawnych etykiet, reklam lub fotografii z XIX i XX wieku, kolorystycznie nawiązującego do zabudowy Dzielnicy Starego Miasta we Włocławku. III.

Lokalizacja muralu:

Ściana boczna budynku mieszkalnego przy ul. Cyganka 9 we Włocławku. Budynek na którym zostanie wykonany mural znajduje się w granicach Dzielnicy Stare Miasto, wpisanej do rejestru zabytków.

Technika wykonania muralu:

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb do stosowania zewnętrznego.

Nagrody:

 1. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę za Projekt w wysokości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).
 2. Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich projektu, na które będzie zawarta stosowna umowa.
 3. Laureat konkursu, oprócz ww. nagrody pieniężnej, zostaje zaproszony przez Organizatora do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie muralu zgodnie z Projektem i kosztorysem zgłoszonym do konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty Projektu i kosztorysu po konsultacji z laureatem.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. kartę zgłoszenia wraz z opisem koncepcji i kosztorysem (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu),
 2. portfolio (przykładowe prace autora wraz z wskazaniem miejsca ich realizacji),
 3. projekt muralu – wizualizację (obraz w kolorze przedstawiający jak mural będzie wyglądał na ścianie);

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jeden Projekt.

Projekt muralu winien być przygotowany:

 • w wersji elektronicznej: w pliku JPEG, w rozdzielczości 300 DPI, zapisany na nośniku CD lub pamięci USB i/lub
 • w wersji wydrukowanej na papierze/kartonie/planszy, w formacie max. A2.

Kompletne zgłoszenie, tj.: wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, portfolio, projekt muralu (w wersji elektronicznej lub wydrukowanej), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Urząd Miasta Włocławek, Referat Kultury i Promocji, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek z dopiskiem: Konkurs na mural

Regulamin dostępny na stronie organizatora: wloclawek.pl

Więcej informacji na stronie Organizatora:

Więcej konkursów artystycznych pojawia się na co dzień w naszej bazie – zapraszamy! 

Kontakt

Miasto Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
tel. 54 414 40 00
poczta@um.wloclawek.pl
um.wloclawek.pl