Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe10
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na projekt graficzny logo Roku Jana Czochralskiego

organizator:

Urząd Miejski w Kcyni

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Konkurs na projekt graficzny logo Roku Jana Czochralskiego

Urząd Miejski w Kcyni zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego loga Roku Jana Czocharskiego, które będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych, reprezentacyjnych, korespondencyjnych (m.in. umieszczone na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych).

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest adresowany do wszystkich twórców (w tym osób niepełnoletnich).

Projekt logo ma jednoznacznie nawiązywać do postaci i dorobku prof. Jana Czochralskiego oraz zawierać datę „2013”. Prace powinny być wykonane w grafice wektorowej i zapisane w formacie pliku *cdr (Corel Draw) oraz w formacie pliku *PDF oraz JPG służącym do prezentacji i drukowania. Projekty należy dostarczyć na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD, oraz w formie wydruku na podkładzie w formacie A4. Do płyty trzeba dodatkowo dołączyć wydrukowaną kartę zgłoszenia. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty graficzne.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, należy składać w kopercie z napisem „Konkurs – logo Roku Jana Czochralskiego ” w siedzibie Organizatora:
Urząd Miejski w Kcyni,
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 28 lutego 2013 r.

Organizator przyzna zwycięzcy konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Informacja pochodzi ze strony www.kcynia.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
tel. 52 589 37 29
promocja@kcynia.pl.
www.kcynia.pl.