Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt graficzny biuletynu dotyczącego Programów EWT i EISP

organizator:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2010

Konkurs na projekt graficzny biuletynu dotyczącego Programów EWT i EISP

Organizatorem konkursu jest Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu jest stworzenie projektu graficznego biuletynu, który będzie dotyczył Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

W biuletynie będą publikowane m.in. informacje na temat poszczególnych programów EWT i EISP realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz zamieszczane opisy najciekawszych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Odbiorcami biuletynu będą instytucje m.in. zaangażowane w realizację programów EWT i EISP, w tym np. Komisja Europejska, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, Euroregiony, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, szkoły, instytucje kulturalnooświatowe, turystyczne, centra innowacji i inne instytucje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z organizatorami konkursu oraz członkami Jury. Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedną propozycję projektu graficznego biuletynu. Prace konkursowe nie mogą być nagrodzone wcześniej w innych konkursach, obciążone wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami osób trzecich. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem, i przesłanie jej na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Prace należy wysłać pocztą w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS – PROJEKT GRAFICZNY BIULETYNU EWT i EISP”. Każda praca biorąca udział w konkursie powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, nazwa projektu oraz dane techniczne. Termin nadsyłania prac upływa dnia 20 października 2010 r. Liczy się data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 10 listopada 2010 r. poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej organizatorów konkursu. Jednocześnie osoba wyróżniona/osoby wyróżnione zostaną powiadomione pocztą.

W konkursie zostaną przyznane wyróżnienia dla autorów najciekawszych projektów graficznych biuletynu.

Informacje pochodzą ze strony www.asp.wroc.pl

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


www.asp.wroc.pl