Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt formy przestrzennej o charakterze pomnikowym

organizator:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkurs na projekt formy przestrzennej o charakterze pomnikowym

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jako organizator konkursu zaprasza do składania wniosków o udział w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu koncepcyjnego formy przestrzennej o charakterze pomnikowym, upamiętniającej obecności  papieża Jana Pawła II na Westerplatte w czerwcu 1987 roku.

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne lub zespoły składające się z profesjonalnych artystów uprawiających rzeźbę oraz architektów. W skład zespołu mogą wchodzić studenci wyższych uczelni wyżej wymienionych kierunków.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu i otrzymania regulaminu konkursu jest złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zawierającego:

 • oświadczenie o posiadaniu przez uczestników konkursu wykształcenia w zakresie architektury lub rzeźby
 • oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Formularze wniosków i oświadczeń są udostępnione wszystkim osobom w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk oraz w internecie na stronie www.zdiz.gda.pl.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 31 stycznia 20111 roku na adres:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

Prace konkursowe należy składać do dnia 15 marca 2011 r. do godz. 14.00. Całość pracy konkursowej składa się z następujących elementów:

 • model lub makieta obiektu pomnikowego w skali dowolnej, umożliwiającej ocenę pracy w warunkach pomieszczenia zamkniętego. Wielkość makiety nie może przekraczać długości, szerokości i wysokości 1 metra
 • projekt koncepcyjny przedstawiający propozycję obiektu w planie sytuacyjnym, widoku elewacji, przekroju (przekrojach) poprzecznym, perspektywie
 • skrótowy opis techniczny winien zawierać określenie materiałów, które będą użyte do realizacji obiektu, opis sposobu i technologii wykonania, lokalizacji i montażu
 • rysunek perspektywiczny, fotomontaż lub wizualizacja komputerowa w postaci planszy nie przekraczającej formatu A2 oraz zapisanej na płycie CD w formacie PDF przedstawiający projektowany obiekt w perspektywie Pomnika Obrońców Wybrzeża
 • wycena kosztu zamówienia proponowanego rozwiązania koncepcyjnego obiektu pomnikowego na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu

Kryteria oceny pracy:

 • oryginalność rozwiązania, wysoka jakość artystyczna kompozycji przestrzennej i detali architektonicznych
 • twórcze podejście do problemu upamiętnienia obecności Jana Pawła II na Westerplatte oraz uniwersalizmu Jego przesłania do młodego pokolenia
 • realność rozwiązania

Prace niespełniające warunków i założeń konkursu nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy.

Pracą zwycięską będzie projekt, uzyskujący największą ilość punktów, przyznaną zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie, który otrzyma nagrodę I kwalifikującą do realizacji. Ponadto zostaną przyznane nagrody II i III, będące wynikiem uzyskanych punktów oraz wyróżnienia pracy o wysokich walorach artystycznych wytypowanych przez Sąd Konkursowy.

Informacje pochodzą ze strony www.zdiz.gda.pl

Kontakt

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
tel.: (58) 524 46 18
info@zdiz.gda.pl
www.zdiz.gda.pl