Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt edukacyjny OMPiO

organizator:

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2012

Konkurs na projekt edukacyjny OMPiO

KONKURS NA PROJEKT EDUKACYJNY

Na prośbę zainteresowanych nauczycieli zmieniamy HARMONOGRAM pracy nad projektem

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 20. listopada

Organizatorzy zachęcają uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania do udziału w KONKURSIE NA PROJEKT EDUKACYJNY. Ośrodek proponuje do wyboru pięć zakresów tematycznych. W ten sposób, mają nadzieję, każdy uczeń będzie mógł znaleźć dla siebie pole działania zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Praca w projekcie będzie trwała w ciągu roku szkolnego 2012/2013. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli będą pracować w swoich środowiskach lokalnych. OMPiO będzie koordynował pracę wszystkich zgłoszonych zespołów projektowych, będzie służył wsparciem merytorycznym (warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, materiały dydaktyczne). Szkoły chcące wziąć udział w naszych projektach powinny wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (podpisany przez dyrektora placówki) i przesłać go do OMPiO. W pracy nad projektami będzie obowiązywał REGULAMIN PROJEKTU oraz RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU.

OMPiO powoła jury, które spośród wszystkich realizowanych projektów wybierze 3 najlepsze o szczególnych walorach poznawczo-społecznych. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca jest wycieczka zagraniczna dla całego zwycięskiego zespołu uczniów i nauczycieli -koordynatorów projektu. Zespoły uczniów wraz z nauczycielami-koordynatorami, które zdobędą miejsca drugie i trzecie otrzymają bardzo cenne nagrody rzeczowe.

PROPONOWANE PROJEKTY

Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie

Celem projektu edukacyjnego jest rozwijanie zainteresowania geografią, przyrodą, historią i kulturą, kształtowanie tożsamości uczniów i przywiązania do miejsca, z którego pochodzą oraz umiejętności wykorzystania multimediów.

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie metodą projektu, poznają swoje najbliższe otoczenie: położenie geograficzne, tradycję historyczno- kulturową i problemy społeczno-gospodarcze, nawiązują kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, starają się udokumentować efekty swoich dociekań przy zastosowaniu nowych mediów. Efekty projektu pokazują społeczności szkolnej i lokalnej w formie wystawy, folderu, projekcji filmu, prezentacji multimedialnej, strony internetowej.

Na tropach historii

Celem projektu edukacyjnego jest rozwijanie zainteresowania najnowszą historią Polski, budowanie więzi młodych ludzi z miejscem zamieszkania; budowanie więzi między pokoleniami, kształtowania tożsamości uczniów, rozbudzanie patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności; umiejętności wykorzystania multimediów.

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów jest dotarcie i przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii (zwłaszcza historii lokalnych, dotyczących najbliższej okolicy), którzy w jakiś sposób uczestniczyli w wydarzeniach II wojny światowej i polskiej historii powojennej (1938 -1989 r.). Efekty swojej pracy uczniowie pokazują społeczności szkolnej i lokalnej w formie prezentacji multimedialnych, publikacji, słuchowisk, reportaży radiowych i projekcji filmów.

Patrol historyczny

Celem projektu społeczno-edukacyjnego jest rozwijanie zainteresowania historią Polski i jej dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi młodych ludzi z miejscem zamieszkania; rozbudzanie patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności; umiejętności wykorzystania multimediów.

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów jest wybranie w najbliższej okolicy obiektu, może to być zabytek architektury, rzeźba, przydrożna kapliczka, grób, miejsce pamięci, dawny obiekt przemysłu, zbadanie jego historii (od zapamiętanej przez mieszkańców, po dokumenty archiwalne i naukowe), opracowanie dokumentacji, a następnie programu opieki nad tym obiektem. Efekty swojej pracy prezentują społeczności szkolnej i lokalnej w formie prezentacji multimedialnych, projekcji filmów, wystaw, publikacji, folderu, fotoreportaży.

Młodzi Obywatele

Celem projektu społeczno-edukacyjnego jest poznanie struktury samorządu lokalnego, praw obywatelskich, poznanie problemów społeczności lokalnej przede wszystkim młodzieży; budowanie więzi młodych ludzi z miejscem zamieszkania; rozbudzanie patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności; umiejętności wykorzystania multimediów.

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów jest zdiagnozowanie i opisanie problemów i potrzeb wybranej grupy ze społeczności lokalnej, poznanie kto (w samorządzie lokalnym) jest odpowiedzialny za poszczególne obszary funkcjonowania społeczności lokalnej, opracowanie planu rozwiązania wybranego problemu. Efekty swojej pracy uczniowie prezentują społeczności szkolnej i lokalnej w formie prezentacji multimedialnych, projekcji filmowej, wystawy, publikacji, fotoreportaży.

Świętokrzyska EtnoAlternatywa

Celem projektu edukacyjnego jest rozwijanie zainteresowania historią i kulturą ludową oraz umiejętności wykorzystania multimediów; budowanie więzi młodych ludzi z miejscem ich pochodzenia oraz dziedzictwem kulturowym; budowanie więzi między pokoleniami.

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie, pracując metodą projektu, odkrywają swoją lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje, a następnie starają się je udokumentować przy zastosowaniu nowych mediów. Uczniowie z niewielkich miasteczek i wsi przekonają się w jak bogatym kulturowo środowisku mieszkają i uczą się. Efekty swojej pracy pokazują społeczności szkolnej i lokalnej w formie występów, wystaw, prezentacji multimedialnych, publikacji, słuchowisk, artykułów i projekcji filmów.

Informacje pochodzą ze strony www.ompio.pl

Kontakt

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
tel. 41 315 26 39
marek.maciagowski@zamkowa3.pl
ompio.pl