Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na projekt edukacyjny i praktyki w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

organizator:

Państwowe Muzeum Etnograficzne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2014

Konkurs na projekt edukacyjny i praktyki w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Praktykuj w Kulturze! to program praktyk studenckich organizowanych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dzięki niemu można zobaczyć jak funkcjonuje instytucja kultury od podszewki, a także realnie uczestniczyć w jej życiu oraz zdobyć i rozwinąć nowe umiejętności.

Konkurs na projekt edukacyjny i praktyki w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w ramach projektu „Praktykuj w kulturze” jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: edukacja kulturalna.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych kandydatów do odbycia praktyk studenckich w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w ramach projektu „Praktykuj w kulturze”

Zasady:

 • W konkursie mogą wziąć udział osoby, które legitymują się ważna legitymacją studencką.
 • Praktyki będą realizowane w terminie od 2 do 28 września 2014 r.
 • W celu zgłoszenia udziału w praktykach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.praktykujwkulturze.pl Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową. Musi ona zawierać konspekt projektu kulturalnego nie więcej  niż 2 str. formatu A4, czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5, możliwego do zrealizowania 
 w ramach statutowych zadań Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, skierowanego do dowolnej grupy odbiorców np. studentów, uczniów, dzieci,  seniorów, dorosłych, osób o specjalnych potrzebach itp.


Termin:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 lipca 2014 r. Organizatorzy wybiorą trzy osoby, które odbędą staż w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Udział w stażu jest bezpłatny.

Informacje pochodzą z:www.praktykujwkulturze.pl

Kontakt

Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1
00-056 Warszawa


www.praktykujwkulturze.pl