Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt badawczy "Badania porównujące efektywność interwencji w medycynie"

organizator:

Naukowa Fundacja Polpharmy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2013

Konkurs na projekt badawczy "Badania porównujące efektywność interwencji w medycynie"

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XII edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy, pod tytułem „Badania porównujące efektywność interwencji w medycynie”

W roku 2013 Fundacja będzie finansować projekty dotyczące nowoczesnej  metody oceny skuteczności postępowania terapeutycznego tzw. CER (comparative effectiveness research).  CER – to nowoczesne, wykorzystywane od 2009 r. narzędzie ewaluacji nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych.

Badania tego typu mają na celu ocenę korzyści i ujemnych stron nowych metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia lub monitorowania chorób, a także ocenę różnorodnych rozwiązań organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na wyniki leczenia. Celem tych badań jest pomoc klinicystom i osobom decydującym o polityce zdrowotnej w wyborze optymalnego, uwzględniającego współczynnik koszt/korzyść postępowania terapeutycznego – zarówno w odniesieniu do konkretnego chorego,  jak i populacji.

Przykładów badań o charakterze CER jest bardzo wiele. Jednym z najprostszych przykładów  może być porównanie dwóch sposobów przepisywania recept w USA:  Kaushal R, Barron Y, Abramson EL. The comparative effectiveness of  two electronic prescribing systems. Am J Manag Care. 2011;17:SP88-94.

Wniosek projektu badawczego powinien zawierać  wyliczenie wielkości próby badanej.

Wniosek projektu badawczego powinien zostać przygotowany według wzoru i zgodnie z regulaminem konkursu.

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową pod adresem Naukowej Fundacji Polpharmy do dnia 1 lipca 2013 r. – liczy się data stempla pocztowego.

Adres:
Naukowa Fundacja Polpharmy,
ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa

Bliższych informacji udziela sekretariat Naukowej Fundacji Polpharmy e-mail: fundacja@polpharma.com,
tel. 22 364 63 13

Pliki do pobrania

Informacje pochodzą ze strony:www.polpharma.pl

Kontakt

Naukowa Fundacja Polpharmy
Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 63 13
fundacja@polpharma.com
www.polpharma.pl