Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • muzyczne1
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na prace związane z Bydgoszczą

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2014

Konkurs na prace związane z Bydgoszczą

Prezydent Bydgoszczy ogłasza kolejną edycję konkurs pod nazwą „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”.
W bieżącej edycji oceniane będą prace obronione w roku akademickim 2013/2014, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta. Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne: za I miejsce – 10 tyś. zł. brutto; za II miejsce – 5 tyś. zł. brutto; za III miejsce – 3 tyś. zł. brutto.
Termin zgłaszania prac upływa 1 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
„Zgodnie z myślą Seneki „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy poświęcili swe studia i pracę tematyce bydgoskiej do podzielenia się efektami swych badań, analiz oraz płynącymi z nich wnioskami.” – zaprasza Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy.
Nagrody wręczane są podczas organizowanych w kwietniu uroczystości związanych z Urodzinami Miasta. Dotychczas przeprowadzono trzy edycje konkursu.
Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
za I miejsce – 10 tyś. zł. brutto; za II miejsce – 5 tyś. zł. brutto; za III miejsce – 3 tyś. zł. brutto.
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie kompletu
dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres:
Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
 • pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf na nośniku CD lub DVD,
 • kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń stanowiących załącznik do Regulaminu,
 • potwierdzonej przez uczelnię za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, zawierającej ocenę pracy,
 • curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
 • streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej tematyce
 • oraz wskazującego na walory pracy w zakresie rozpoznania problemu i zaproponowanych rozwiązań.
Informacja pochodzą ze strony: www.bydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz


www.bydgoszcz.pl