Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę związaną z Częstochową

organizator:

rząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Konkurs na pracę związaną z Częstochową

Uczestnikiem konkursu może być absolwent wyższej uczelni działającej na terenie Częstochowy, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace konkursowe (komplet dokumentów) należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową”, w polskiej wersji językowej, na adres: Urząd Miasta  Częstochowy, Wydział Edukacji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Komplet dokumentów zgłoszeniowych:
 • pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
 • wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
 • potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
 • curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
 • streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody – dyplomy i nagrody:
 • za I miejsce – 5000 złotych brutto,
 • za II miejsce – 4000 złotych brutto,
 • za III miejsce – 3000 złotych brutto.
Informacje pochodzą ze strony:  http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1147407

Kontakt

rząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa


http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1147407