Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace – Złoty Medal Chemii

organizator:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2015

Konkurs na prace – Złoty Medal Chemii

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
„Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy mają silną markę. Tym bardziej warto wspierać zdolnych młodych badaczy, którzy już na tak wczesnym etapie kariery rozwijają ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi. Liczę, że osoby wyróżnione Złotym Medalem Chemii będą w przyszłości laureatami naszych programów, na przykład programu START dla najzdolniejszych młodych uczonych.”
prof. Maciej Żylicz
Szczegółowe informacje o konkursie zostaną udostępnione 4 maja 2015 r.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w roku akademickim 2014/2015.
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę www konkursu www.zlotymedalchemii.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć (w postaci plików pdf) następujące materiały:
 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp;
 • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
 • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu oraz zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia na publikację pracy na serwerze IChF PAN (Wzór pod regulaminem na stronie glównej w zakladce „Regulamin”).
Wymienione materiały należy przesłać w dwóch plikach pdf zawierających:
 • plik 1: CV, odpis dyplomu lub zaświadczenia, opinie promotora, streszczenie pracy, wymagane zgody i ewentualnie kopie publikacji;
 • plik 2: pełny tekst pracy.
Zgłoszenie jest dwuetapowe: rejestracja uczestnictwa i po uzyskaniu potwierdzenia otwarcia konta i tymczasowego hasła, przesłanie dokumentacji.
Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:
 • I NAGRODA – 10 tys. zł
 • II NAGRODA – 5 tys. zł
 • III NAGRODA – 2,5 tys. zł.
Informacje pochodzą ze strony: www.zlotymedalchemii.pl

Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

zlotymedalchemii@ichf.edu.pl
www.zlotymedalchemii.pl