Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy

organizator:

StatSoft Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2014

Konkurs na pracę z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy

CELE KONKURSU
Promowanie autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner.
Popularyzacja umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.
Organizatorami corocznego konkursu oraz fundatorami nagród są StatSoft, Inc. i StatSoft Polska.
Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.
Zgłoszenia udziału należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres: StatSoft Polska, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, telefon 12 428 43 00, 601 414 151, faks 12 428 43 01. Termin zgłoszenia upływa 1 grudnia 2014 roku.
Pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie powinno obejmować:
 • 1 egzemplarz pracy,
 • dane o autorze (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail), promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail) i wydziale promującym pracę,
 • kopie ocen pracy promotora (dotyczy prac magisterskich) i recenzenta(ów),
 • potwierdzenie złożenia pracy lub potwierdzenie, że praca została obroniona.
Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer licencji).
GŁÓWNE KRYTERIA OCENY PRAC
 • Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych.
 • Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników.
 • Zastosowanie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
W obecnej edycji konkursu przewidziano pulę nagród dla autorów, promotorów i wydziałów w wysokości 12 000 zł:
 • Pula nagród dla autora i promotora najlepszej pracy doktorskiej: 8 000 zł
 • Pula nagród dla autora i promotora najlepszej pracy magisterskiej: 4 000 zł
Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów i promotorów prac.
Nagrody dla wydziału promującego pracę doktorską:
 • 15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA Data Miner lub szkolenie dla pracowników nagrodzonego wydziału (wybrane z listy szkoleń organizowanych przez StatSoft Polska).
 • Nagroda dla wydziału promującego pracę magisterską:
 • 15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA lub szkolenie dla pracowników nagrodzonego wydziału (wybrane z listy szkoleń organizowanych przez StatSoft Polska).
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozdzielenia nagród lub odstąpienia od przyznawania nagród.
Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 1 grudnia 2014 roku
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 15 marca 2015.
Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listownie.
Nagrody dla autorów i promotorów prac zostaną przekazane w terminie 6 tygodni od ogłoszenia wyników przez Komisję Konkursową.

Kontakt

StatSoft Polska
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków


www.statsoft.pl