Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę z zakresu prawa rolnego

organizator:

Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Konkurs na pracę z zakresu prawa rolnego

Do końca lutego można przesyłać zgłoszenia do konkursu imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa rolnego.

Celem konkursu jest:

 • upamiętnienie postaci oraz dorobku naukowego i społecznego Profesora Andrzeja Stelmachowskiego,
 • propagowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi, a także problematyką rolno-żywnościową i rolno-środowiskową,
 • propagowanie badań nad rolnym prawem europejskim i międzynarodowym oraz procesem jego stosowania w Polsce.

Konkurs organizowany jest raz w roku. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów.

Do konkursu mogą być zgłaszane:

 • najlepsze prace magisterskie (w dwóch egzemplarzach) obronione w danym roku kalendarzowym, przy czym każdy promotor może zgłosić tylko jedną pracę załączając własną opinię o niej;
 • najlepsze już obronione i opublikowane w danym roku kalendarzowym prace doktorskie (monografie) przy czym zgłaszający te prace promotor dołącza recenzje z przewodu doktorskiego oraz własną opinię;
 • najlepsze prace habilitacyjne (monografie) po nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w danym roku kalendarzowym zgłaszane przez kierownika katedry (zakładu, pracowni), przy czym kierownik dołącza do wniosku protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej i uchwałę tej komisji oraz własną opinię.

Prace konkursowe należy przesyłać do końca lutego każdego roku kalendarzowego na adres: Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Wydział Prawa i Administracji UW, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa.

Oceniając zgłoszone do konkursu prace Sąd bierze pod uwagę:

 • walory teoretyczne pracy i jej wkład w rozwój teorii prawa rolnego oraz dziedzin po-krewnych,
 • prawidłowe i wyczerpujące wykorzystanie związanego z tematem prawa europejskiego i międzynarodowego,
 • możliwość pozytywnego wpływu tez i rozważań zawartych w pracy na rozwój polskiego ustawodawstwa rolnego,
 • możliwość wykorzystania ustaleń zawartych w pracy w praktyce stosowania ustawo-dawstwa rolnego i dziedzin pokrewnych.

Pula nagród wynosi 10.000 złotych.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.wpia.uw.edu.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. 22 826 75 71
inp@inp.pan.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
pismo