Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

organizator:

Rzecznik Finansowy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.04.2017

Konkurs na pracę z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłosili rozpoczęcie I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Konkurs obejmuje:

 • prace doktorskie obronione w latach 2015 – 2016,
 • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

 • autora pracy,
 • promotora, za zgodą autora,
 • Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

Adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail,
 • w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego, licencjackiego, podyplomowego, lub kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora,
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem,
 • oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewidujemy w październiku 2017 r.
Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: rf.gov.pl

Kontakt

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27
biuro@rf.gov.pl
rf.gov.pl

Dokumenty

do pobrania