Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

organizator:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkurs na pracę z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu ogłosił IV Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Celem organizowanego konkursu jest:
Popularyzacja problematyki marketingu, handlu lub konsumpcji w środowisku akademickim jako zagadnień kluczowych dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.
Zachęcanie studentów do podejmowania i zgłębiania problematyki związanej z przedmiotem niniejszego konkursu.
Integracja środowiska marketingowego wśród osób kończących studia ekonomiczne i rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Organizatorem konkursu jest Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu z siedzibą w Poznaniu.

W konkursie mogą brać udział absolwenci pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową z zakresu marketingu, handlu lub konsumpcji oraz w 2018 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, mogą wziąć w nim udział absolwenci uczelni publicznych jak i niepublicznych. Na konkurs mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach: prace licencjackie i prace magisterskie.

Wymagania formalne
Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
a. Formularz zgłoszeniowy,
b. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej,
c. Pracę dyplomową w wersji elektronicznej (płyta CD) zapisaną w programie pdf,
d. Kopie recenzji pracy dyplomowej,

Tematyka przesłanej na konkurs pracy dyplomowej musi mieścić się w jednym z trzech obszarów, tj.: marketingu, handlu lub konsumpcji.

Przesłana na konkurs praca dyplomowa musi spełniać wymóg oryginalności i stanowić indywidualne rozwiązanie podjętego problemu. Nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.

Czas trwania konkursu
Prace konkursowe w wersji drukowanej i elektronicznej należy przesyłać na adres Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań i na adres kontakt@pntm.pl do 31.10.2018 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu www.pntm.pl

Zgłoszone na konkurs prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a. Oryginalność i innowacyjność podjętego problemu – max 30 pkt.
b. Zawartość merytoryczna i zastosowana metodyka – max 40 pkt.
c. Zakres wykorzystanych źródeł pierwotnych i wtórnych – max 20 pkt.
d. Strona formalna opracowania – max 10 pkt.

Komisja konkursowa składa się z przewodniczącego i trzech członków. Komisję konkursową wyznacza Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, spośród członków Stowarzyszenia. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

W konkursie przewidziano, w każdej z dwóch kategorii prac, jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

Zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska otrzyma nagrodę finansową w wysokości 800 pln.
Zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca licencjacka otrzyma nagrodę finansową w wysokości 400 pln.

Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy zaświadczające o zajętym miejscu w konkursie. W konkursie przewidziano także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Praca dyplomowa, który została oceniona przez komisję konkursową nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu. Uczestnik konkursu po jego rozstrzygnięciu zachowuje prawa autorskie do zgłoszonej
na konkurs pracy dyplomowej.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: pntm.pl

Kontakt

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań

kontakt@pntm.pl
pntm.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
formularz