Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

organizator:

Rada Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs na prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

Nagrodę przyznaje powołana przez Radę Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei kapituła z funduszu programu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej” (11H 11 018180) w latach 2012-2016.

Przedmiotem konkursu są prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.
Prace zgłaszają ich promotorzy z poparciem recenzentów.

 
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • trzy egzemplarze pracy w formie papierowej,
 • pracę w formie elektronicznej na CD,
 • podstawowe dane o autorze wraz z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu,
 • opinię o pracy napisaną przez jej recenzenta,
 • autorskie streszczenie pracy o objętości 1500-1800 znaków.

Powyższe materiały należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa i powiadomić o tym sekretarza Kapituły, dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza e-mailem na adres: waskiewa@is.uw.edu.pl.

 
Termin zgłaszania prac upływa 31 października każdego roku.
Zgłoszone prace ocenia powołana przez Kapitułę komisja konkursowa w składzie 3 samodzielnych pracowników naukowych o specjalnościach zależnych od tematyki zgłoszonych prac.
Ogłoszenie wyników ma miejsce na pierwszym w następnym roku zebraniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

 
Laureatom przyznaje się dyplomy oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 1000, 750, 500 zł.
Nagrodzone prace zostają rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Przegląd Filozoficzno-Literacki, zależnie od swojej objętości w formie pełnej lub skróconej.

Informacje pochodzą ze strony: http://archidei.ifispan.pl/p,16,regulamin.html

Kontakt

Sekretariat Instytutu Socjologii UW
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

waskiewa@is.uw.edu.pl
http://archidei.ifispan.pl