Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

organizator:

Rada Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs na prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

Nagrodę przyznaje powołana przez Radę Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei kapituła z funduszu programu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej” (11H 11 018180) w latach 2012-2016.

Przedmiotem konkursu są prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.
Prace zgłaszają ich promotorzy z poparciem recenzentów.

 
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • trzy egzemplarze pracy w formie papierowej,
 • pracę w formie elektronicznej na CD,
 • podstawowe dane o autorze wraz z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu,
 • opinię o pracy napisaną przez jej recenzenta,
 • autorskie streszczenie pracy o objętości 1500-1800 znaków.

Powyższe materiały należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa i powiadomić o tym sekretarza Kapituły, dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza e-mailem na adres: waskiewa@is.uw.edu.pl.

 
Termin zgłaszania prac upływa 31 października każdego roku.
Zgłoszone prace ocenia powołana przez Kapitułę komisja konkursowa w składzie 3 samodzielnych pracowników naukowych o specjalnościach zależnych od tematyki zgłoszonych prac.
Ogłoszenie wyników ma miejsce na pierwszym w następnym roku zebraniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

 
Laureatom przyznaje się dyplomy oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 1000, 750, 500 zł.
Nagrodzone prace zostają rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Przegląd Filozoficzno-Literacki, zależnie od swojej objętości w formie pełnej lub skróconej.

Informacje pochodzą ze strony: http://archidei.ifispan.pl/p,16,regulamin.html

Kontakt

Sekretariat Instytutu Socjologii UW
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

waskiewa@is.uw.edu.pl
http://archidei.ifispan.pl