Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z zakresu gwarantowania depozytów, działalności BFG i bezpieczeństwa finansowego

organizator:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2010

Konkurs na pracę z zakresu gwarantowania depozytów, działalności BFG i bezpieczeństwa finansowego

Bankowy Fundusz Inwestycyjny ogłosił konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim, poświęcone tematyce systemów gwarantowania depozytów, działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków, obronione w 2009 roku.

Mile widziane są prace oparte na badaniach ankietowych dotyczących znajomości systemu gwarantowania depozytów w Polsce, w szczególności wysokości i zakresu gwarancji oraz zasad działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, magisterskich mają władze uczelni (stosowni dziekani wydziałów, kolegiów, kierownicy instytutów, katedr i zakładów) mające prawo do nadawania tytułu zawodowego licencjata lub magistra. Wnioski w sprawie nagrody za pracę doktorską mogą nadsyłać dziekani, dyrektorzy lub równorzędni kierownicy tych jednostek organizacyjnych, których rady naukowe mają prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub doktora nauk prawnych. Wnioski mogą składać również sami autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku prac doktorskich również recenzentów. Szczegółowe warunki zgłaszania prac do Konkursu określa Regulamin. Prace przesłane na Konkurs nie będą zwracane.

Wniosek o zgłoszenie pracy do Konkursu powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji, telefon;
 • imię i nazwisko promotora pracy oraz adres do korespondencji, telefon;
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie, na podstawie tej pracy, tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub doktora nauk prawnych;
 • opinię o pracy podpisaną przez przedstawicieli władz uczelni (dziekani stosownych wydziałów, kolegiów, kierownicy instytutów, katedr lub zakładów) lub promotora lub recenzentów, a w przypadku prac doktorskich opinię promotora i recenzje;
 • zgodę autora pracy na:
 1. wzięcie udziału w konkursie,
 2. opublikowanie w części lub w całości, pracy w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”
 3. przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek wraz z jednym egzemplarzem pracy należy przesłać do dnia 28 lutego 2010 r. na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs”)

Nagrodą w Konkursie jest:

 • w kategorii prac licencjackich – kwota 2 500 zł,
 • w kategorii prac magisterskich – kwota 5 000 zł,
 • w kategorii prac doktorskich – kwota 10 000 zł.

Jury przysługuje prawo przyznania nagrody dodatkowej.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” w części lub w całości nagrodzonych prac.

Informacja Pochodzi ze strony: www.bfg.pl

Kontakt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
(22) 583 05 74
konkurs@bfg.pl
http://www.bfg.pl/?a_id=750