Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace z marketingu, handlu i konsumpcji

organizator:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Konkurs na prace z marketingu, handlu i konsumpcji

Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu ogłosił III Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską / licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Celem organizowanego konkursu jest:
1. Popularyzacja problematyki marketingu, handlu lub konsumpcji w środowisku akademickim jako zagadnień kluczowych dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.
2. Zachęcanie studentów do podejmowania i zgłębiania problematyki związanej z przedmiotem niniejszego konkursu.
3. Integracja środowiska marketingowego wśród osób kończących studia ekonomiczne i rozpoczynających swoją karierę zawodową.

W konkursie mogą brać udział absolwenci pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową z zakresu marketingu, handlu lub konsumpcji oraz w 2017 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, mogą wziąć w nim udział absolwenci uczelni publicznych jak i niepublicznych.
Na konkurs mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach: prace licencjackie i prace magisterskie.

Wymagania formalne
1. Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
a. Formularz zgłoszeniowy,
b. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej,
c. Pracę dyplomową w wersji elektronicznej (płyta CD) zapisaną w programie pdf,
d. Kopie recenzji pracy dyplomowej,

Tematyka przesłanej na konkurs pracy dyplomowej musi mieścić się w jednym z trzech obszarów, tj.: marketingu, handlu lub konsumpcji.
Przesłana na konkurs praca dyplomowa musi spełniać wymóg oryginalności i stanowić indywidualne rozwiązanie podjętego problemu. Nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.

Prace konkursowe w wersji drukowanej i elektronicznej należy przesyłać na adres Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań i na adres kontakt@pntm.pl do 31.10.2017 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Kryteria oceny prac konkursowych
Zgłoszone na konkurs prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a. Oryginalność i innowacyjność podjętego problemu – max 30 pkt.
b. Zawartość merytoryczna i zastosowana metodyka – max. 40 pkt.
c. Zakres wykorzystanych źródeł pierwotnych i wtórnych – max 20 pkt.
d. Strona formalna opracowania – max 10 pkt.

Nagrody
W konkursie przewidziano, w każdej z dwóch kategorii prac, jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska otrzyma nagrodę finansową w wysokości 800 pln. Zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca licencjacka otrzyma nagrodę finansową w wysokości 400 pln. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy zaświadczające o zajętym miejscu w konkursie. W konkursie przewidziano także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Praca dyplomowa, który została oceniona przez komisję konkursową nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.Uczestnik konkursu po jego rozstrzygnięciu zachowuje prawa autorskie do zgłoszonej na konkurs pracy dyplomowej.

Informacje pochodzą ze strony: pntm.pl.

Kontakt

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań
tel. 61 854 37 71
kontakt@pntm.pl
pntm.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin