Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

organizator:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.02.2015

Konkurs na pracę z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową, w dniu 5 listopada 2014 r., ogłaszają rozpoczęcie XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
Konkurs obejmuje:
 • prace doktorskie obronione w latach 2012 – 2014,
 • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w okresie od października 2013 r. do końca 2014 r.
Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.
Zgłoszenie może być dokonane przez:
 • autora pracy;
 • jej promotora;
 • władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.
Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.
Zbindowaną plastikowym grzbietem pracę (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna)  wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 6 lutego 2015 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
Adres:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

Do pracy należy dołączyć:
 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;
 • dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);
 • kopię oceny (recenzji) promotora pracy; opinię w przypadku rozpraw doktorskich;
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;
 • oświadczenie autora o ewentualnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;
 • dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród organizatorzy planują na czerwiec 2015 r.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.
Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.
Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród organizatorzy planują na czerwiec 2015 r.
Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.
Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami, do pobrania na stronie: http://rzu.gov.pl/inicjatywy/konkurs.
W razie wątpliwości organizator prosi o kontakt z sekretarzem Jury Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rzu.gov.pl , 22 333 73 26).
Informacje pochodzą ze strony: http://rzu.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Kontakt

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26
p.budzianowski@rzu.gov.pl
http://rzu.gov.pl/inicjatywy/konkurs