Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci67
 • absolwenci66
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne24
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe10
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa15
 • samorząd24
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości

organizator:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2018

Konkurs na prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosiła rozpoczęcie XLIX edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac na konkurs na adres:
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00-443 Warszawa ul. Górnośląska 5
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 roku.

Prace na konkurs i do nagród zgłaszane są przez:

 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr, instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie),
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego.

Organizatorzy proszą również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej,
 • jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,
 • pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku CD lub na pendrivie,
 • deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie,
 • kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia.

Prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:

 • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • stopień trudności tematu,
 • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
 • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • teoretyczna wartość pracy,
 • praktyczna użyteczność pracy,
 • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
 • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Informacje pochodzą ze strony: instytut.skwp.pl

Kontakt

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa


instytut.skwp.pl