Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z dziedziny bezpieczeństwa wew. państwa

organizator:

Gabinet Szefa ABW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Konkurs na pracę z dziedziny bezpieczeństwa wew. państwa

Ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Obszary tematyczne konkursu:

 • służby specjalne II a III RP – studium porównawcze,
 • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa,
 • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich służb specjalnych,
 • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania,
 • czy Polsce potrzebne są służby specjalne?
 • obraz służb specjalnych w mediach – stereotypy i uprzedzenia,
 • służby specjalne w literaturze i sztuce.

Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i bronioną w roku akademickim 2012/2013.
Prace powinny zostać przesłane w wersji papierowej i elektronicznej (mailowej) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia (plik do pobrania).
Do pracy powinny być dołączone opinie promotora/recenzentów i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii/recenzji dla celów konkursu.

Prace powinny być przesłane na adres:
Gabinet Szefa ABW
00-993, Warszawa
ul. Rakowiecka 2a
z dopiskiem „KONKURS” na kopercie
e-mail: redakcja.pbw@abw.gov.pl

Prace należy przesłać do dnia 31 lipca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Prace oceniać będzie Komitet Konkursowy wyłoniony przez Szefa ABW. Komitet wyłoni laureatów konkursu: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, w terminie do 30 września 2013 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają również pisemne powiadomienia.

Nagrody:

nagroda finansowa – 3000 zł, publikacja pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
nagroda finansowa – 2500 zł, publikacja pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
nagroda finansowa – 2000 zł, publikacja pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,

wyróżnienia:

nagroda rzeczowa, publikacja pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na upowszechnienie treści zawartych w ich pracy dla celów promocji tematyki bezpieczeństwa państwa oraz dla celów służbowych ABW. Wyrażają również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych i mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.abw.gov.pl

Kontakt

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993, Warszawa

redakcja.pbw@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl