Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na pracę „Problemy prawne Brexitu”

organizator:

Koło Naukowe Prawa europejskiego WPiA UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 25.11.2016
termin rozstrzygnięcia: 05.12.2016
liczba nagród: 3

Konkurs na pracę „Problemy prawne Brexitu”

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW, Instytut Prawa SGH oraz Kolegium Prawa ALK zapraszają wszystkich studentów WPiA UW, SGH oraz ALK do udziału w konkursie na najlepszą pracę na temat: „Problemy prawne Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej”.

Termin składania prac upływa 25 listopada 2016 r. Prace można zgłaszać na adres brexitkonkurs@gmail.com.

Nadesłane prace muszą spełniać następujące warunki:

 • być napisane samodzielnie w języku polskim
 • przesłane w formie elektronicznej w formacie .odf, .doc, .docx lub .rtf
 • objętość pracy nie może przekraczać 27 000 znaków ze spacjami, interlinia 1,5, czcionka o rozmiarze 12
 • objętość pracy nie może przekraczać 15 stron
 • praca powinna spełniać wymogi publikacji naukowej i zawierać następujące elementy:
 1. wprowadzenie – w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu, określenie problematyki badawczej i postawienie tez/celów głównych;
 2. część główna – w której treść artykułu zostaje podzielona na części ze śródtytułami;
 3. podsumowanie – czyli przedstawienia głównych wniosków i konkluzji, ewentualne określenia kierunków dalszych badań;
 4. przypisy – odwołania do literatury naukowej
 5. bibliografia
 6. streszczenie artykułu – maksymalna objętość: 1 tys. znaków bez spacji, powinno zawierać syntetyczną prezentację obszaru podjętej analizy, główne problemy badawcze oraz wnioski autora Eseju.

W nagłówku należy ponadto zawrzeć podstawowe informacje:

 • imię i nazwisko oraz numer albumu autora pracy,
 • nazwę uczelni, której studentem jest autor,
 • telefon oraz adres email.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.knpe.wpia.uw.edu.pl

Kontakt

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa

brexitkonkurs@gmail.com
www.knpe.wpia.uw.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin