Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę pisemną Narodowego Banku Polskiego

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.10.2015

Konkurs na pracę pisemną Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
 • Gimnazja: Kooperatywa z sukcesem – pomysł na wspólny biznes, spełniający potrzeby społeczności lokalnej
 • Szkoły ponadgimnazjalne: Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?
Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.
Praca nadesłana przez ucznia na Konkurs musi spełniać następujące warunki:
 • musi zostać przygotowana w języku polskim;
 • jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
 • średnia liczba znaków na stronę to minimum 1200 (bez spacji), rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;
 • musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
 • musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl.
Termin zgłoszeń upływa 18 października 2015 r.
Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:
 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.
Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych prac.
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 9 grudnia 2015 r.
Kontakt
Koordynator: Małgorzata Maryjewska
e-mail:mlodziez@nbp.pl
Informacja pochodzi ze strony www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 10 00
listy@nbp.pl
www.nbp.pl