Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie67
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę pisemną "Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce"

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Konkurs na pracę pisemną "Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce"

Uczestnicy konkursu wykonują pracę pisemną w dowolnej formie literackiej (np. referat, esej) na temat: „Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej  w Polsce”.

Wymagania techniczne pracy: format A4, dwustronnie drukowana, czcionka Times New Roman, rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce dolnej, wykaz wykorzystanych źródeł na końcu pracy, marginesy lustrzane, maksymalna liczba stron – 20.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz  oświadczenie o samodzielności pracy.
Pracę należy przekazać w formie przesyłki pocztowej listem poleconym na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Instytut Administracji
ul. Spokojna 1
20-074 Lublin

z dopiskiem „KONKURS”

i drogą elektroniczną  na adres: mganczar@kul.pl

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie o udziale w konkursie niezwłocznie po przekazaniu pracy konkursowej na wskazany adres email.

Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2013 r. Decyduje data wysłania pracy.

Uczestnik  może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Nie przewiduje się możliwości przygotowywania prac grupowych.

Komisja Konkursowa do 30 kwietnia 2013 r., spośród nadesłanych prac, wyłoni zwycięzcę oraz laureatów II-go i III-go miejsca. Komisja Konkursowa może także przyznać wyróżnienia.

Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana uczestnikom na wskazany adres mailowy. W przypadku osób nagrodzonych zostanie dołączone zaproszenie do udziału w gali wręczenia nagród.

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Spokojna 1
20-074 Lublin

mganczar@kul.pl
www.konkurs.kul.tk