Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace o ubezpieczeniach społecznych i gospodarczych

organizator:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.02.2014

Konkurs na prace o ubezpieczeniach społecznych i gospodarczych

Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową, w dniu 5 listopada 2013 r., ogłosili XIII edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs obejmuje:

 • prace doktorskie obronione w latach 2011 – 2013,
 • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w okresie od października 2012 r. do końca 2013 r.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

 • autora pracy;
 • jej promotora;
 • władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Zbindowaną plastikowym grzbietem pracę (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna)  wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 21 lutego 2014 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych (Ze względu na duże zainteresowanie Konkursem, termin składania prac został przedłużony do dnia 21 lutego 2014 r.)
Adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

Do pracy należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;
 • dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);
 • opinię – w przypadku rozpraw doktorskich, lub kopię oceny (recenzji) promotora pracy;
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;
 • oświadczenie autora o ewentualnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;
 • dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród organizatorzy planują na czerwiec 2014 r.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.

Formy i wysokość nagród określą organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.

Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie http://rzu.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Informacje pochodzą ze strony: http://rzu.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Kontakt

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa


rzu.gov.pl/inicjatywy/konkurs