Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę o rynku finansowym

organizator:

Komisja Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2017

Konkurs na pracę o rynku finansowym

Trwa VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, ogłoszona z dniem 15 lutego 2017 roku. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

VI edycja konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

 • ogłoszenie konkursu – 15 lutego 2017 r.,
 • nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2017 r.,
 • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2017 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:
a) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
b) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
c) formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
d) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1, z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską, do dnia 16 sierpnia 2017.
W przypadku pytań i wątpliwości Organizator prosi o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.knf.gov.pl.

Kontakt

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
tel. (48) 22 262 58 00
dks@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl