Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę o rozwoju mazowieckiej wsi

organizator:

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich W Województwie Mazowieckim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 16.12.2016
liczba nagród: 3
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na pracę o rozwoju mazowieckiej wsi

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski ma na celu popularyzację najciekawszych rozwiązań związanych z rozwojem wsi i jednocześnie zwiększyć zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tą tematyką. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Sprecyzowany obszar tematyczny, z którym związane mogą być prace,  jest dostępny w regulaminie konkursu.

Praca magisterska musi być związana z tematyką konkursu, a ponadto musi być:

 • obroniona nie wcześniej niż w 2011 roku oraz do dnia 10 października 2016 r.,
 • oceniona na egzaminie magisterskim na ocenę bardzo dobrą,
 • napisana po polsku.

Karty zgłoszeniowe oraz prace na Konkurs należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 16 października 2016 r. (decyduje data dostarczenia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl

Kontakt

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim


tel. 22 59 79 338
marcin.rzonca@mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania