Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę o rozwoju mazowieckiej wsi

organizator:

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich W Województwie Mazowieckim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 16.12.2016
liczba nagród: 3
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na pracę o rozwoju mazowieckiej wsi

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski ma na celu popularyzację najciekawszych rozwiązań związanych z rozwojem wsi i jednocześnie zwiększyć zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tą tematyką. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Sprecyzowany obszar tematyczny, z którym związane mogą być prace,  jest dostępny w regulaminie konkursu.

Praca magisterska musi być związana z tematyką konkursu, a ponadto musi być:

 • obroniona nie wcześniej niż w 2011 roku oraz do dnia 10 października 2016 r.,
 • oceniona na egzaminie magisterskim na ocenę bardzo dobrą,
 • napisana po polsku.

Karty zgłoszeniowe oraz prace na Konkurs należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 16 października 2016 r. (decyduje data dostarczenia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl

Kontakt

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim


tel. 22 59 79 338
marcin.rzonca@mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania