Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na pracę o rozwoju mazowieckiej wsi

organizator:

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich W Województwie Mazowieckim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 16.12.2016
liczba nagród: 3
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na pracę o rozwoju mazowieckiej wsi

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski ma na celu popularyzację najciekawszych rozwiązań związanych z rozwojem wsi i jednocześnie zwiększyć zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tą tematyką. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Sprecyzowany obszar tematyczny, z którym związane mogą być prace,  jest dostępny w regulaminie konkursu.

Praca magisterska musi być związana z tematyką konkursu, a ponadto musi być:

 • obroniona nie wcześniej niż w 2011 roku oraz do dnia 10 października 2016 r.,
 • oceniona na egzaminie magisterskim na ocenę bardzo dobrą,
 • napisana po polsku.

Karty zgłoszeniowe oraz prace na Konkurs należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 16 października 2016 r. (decyduje data dostarczenia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl

Kontakt

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim


tel. 22 59 79 338
marcin.rzonca@mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania