Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę o rewitalizacji

organizator:

Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast Kraków

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2016
wartość nagrody: 2500 zł
pula nagród: 4000 zł

Konkurs na pracę o rewitalizacji

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską/doktorską dotyczącą szeroko zakrojonej tematyki rewitalizacji. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani studenci II i III stopnia, niezależnie od udziału w IV Kongresie Rewitalizacji.
Organizatorem konkursu jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast. Konkurs skierowany jest do magistrów i doktorów oraz osób, które w określonym terminie uzyskały pozytywną recenzję swojej pracy magisterskiej/doktorskiej. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które obroniły pracę magisterską/doktorską nie wcześniej niż 1 marca 2013 roku.
Zgłoszenie z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską” należy składać w Sekretariacie Instytutu Rozwoju Miast, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 31 lipca 2016 roku do godz. 24:00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej/doktorskiej,
b) jeden egzemplarz pracy magisterskiej/doktorskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF),
c) kompletnie wypełniony formularza zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
d) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy,
e) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ukończenie studiów (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) lub w przypadku prac o których mowa w ust. 3 niniejszego Regulaminu, zaświadczenie wydane przez promotora pracy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
a) za najlepszą pracę doktorską – nagrodę finansową o wartości 2500 zł, możliwość publikacji pracy w formie monografii wydanej przez Instytut Rozwoju Miast; bezpłatny udział w IV Kongresie Rewitalizacji oraz imprezach towarzyszących,
b) za najlepszą pracę magisterską – nagrodę finansową o wartości 1500 zł, możliwość odbycia półrocznego, płatnego stażu w Instytucie Rozwoju Miast; bezpłatny udział w IV Kongresie Rewitalizacji oraz imprezach towarzyszących,
c) w uzasadnionych przypadkach przyznane będą także wyróżnienia.

 

Informacje pochodzą ze strony: http://kongres.irm.krakow.pl

Kontakt

Sekretariat Instytutu Rozwoju Miast
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków