Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę o polskiej muzyce klasycznej

organizator:

Narodowe Centrum Kulltury

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs na pracę o polskiej muzyce klasycznej

Narodowe Centrum Kultury organizuje konkurs na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej muzyki i zachęcenia do dalszych badań nad tą tematyką.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów muzyki klasycznej polskiej oraz muzyki tworzonej na ziemiach polskich – tak współczesnych, jak i historycznych.
Prace powinny korzystać i odnosić się do wiedzy zawartej w serii „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego .

W konkursie mogą brać udział prace napisane w języku polskim, które powstały po roku 2012. Można składać zarówno prace niepublikowane jak i opublikowane, z tym że wyłączone są prace:
a) licencjackie;
b) artykuły prasowe;
c) zgłoszone do poprzedniej edycji Konkursu, którego rozstrzygniecie nastąpiło
w maju 2015 roku;
d) osób zasiadających w Jury Konkursu;
e) pracowników Organizatora;
f) wchodzące w skład serii wydawniczej „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie zawierać powinno:
a) tekst pracy w formie wydruku i w postaci elektronicznej (w ogólnodostępnym formacie np. DOC, PDF, ODT, DOCX);
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy;
c) pisemne oświadczenie autora o zgodzie na publikację pracy przez Organizatora w formie papierowej i/lub elektronicznej, w przypadku uhonorowania jej Nagrodą lub Wyróżnieniem.

Prace należy przesyłać do 30 września 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs z zakresu historii muzyki polskiej”)

Jury przyznaje jedną nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto. W szczególnie uzasadnionym przypadku, za zgodą Dyrektora NCK, ma prawo przyznać nagrodę dodatkową. O wysokości tej nagrody decyduje Jury za zgodą Dyrektora NCK. Jeżeli okaże się, że prace prezentują zbyt niski poziom, Jury ma prawo nie przyznać żadnej nagrody.

Informacje pochodzą ze strony: www.nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel.: 22 2 100 100
nck@​nck.​pl
www.nck.pl

Dokumenty

do pobrania