Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na prace o Kaszubach i Pomorzu

organizator:

Instytut Kaszubski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2013

Konkurs na prace o Kaszubach i Pomorzu

INSTYTUT KASZUBSKI ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy

Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla czytelników spoza świata nauki.

Nagroda może zostać przyznana za:

 • pracę naukową – książkę, opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat,
 • cykl prac – publikacji książkowych, z których ostatnia została wydana w ciągu ostatnich trzech lat,
 • pracę jeszcze niepublikowaną.

W konkursie mogą wziąć udział badacze (lub zespół badaczy), którzy w roku wydania pracy zgłoszonej do konkursu nie przekroczyli 40 lat. W przypadku prac zespołowych Nagroda jest dzielona równo pomiędzy autorów.

Zgłaszane publikacje mogą mieć charakter opracowań: teoretycznych, metodologicznych, źródłowych. Mogą to być również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące wiedzę
o Kaszubach i Pomorzu.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje akademickie, organizacje pozarządowe, w tym towarzystwa naukowe, redakcje czasopism naukowych, muzea itp.

Prace w wersji wydrukowanej (pięć egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej  (na płycie CD w formacie PDF) należy przesłać na adres Instytutu Kaszubskiego  (ul. Straganiarska 20-22, 80-837 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda im. Gerarda Labudy).
Ocenę przeprowadzi 5-osobowa Kapituła Nagrody, które będzie mogła także powołać  dodatkowych recenzentów.

Termin nadsyłania prac: 30 maja 2013 roku.
Ogłoszenie wyników: 30 września 2013 roku.

Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie formularza, który stanowi załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

Kapituła ma prawo nieprzyznania Nagrody w danym roku za żadną ze zgłoszonych prac.

Wysokość Nagrody w 2013 roku – 25 000 zł.

Informacja pochodzi ze strony www.gdansk.pl

Kontakt

Instytut Kaszubski
ul. Straganiarska 20-22
80-837 Gdańsk

instytutkaszubski@wp.pl
www.instytutkaszubski.pl