Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

organizator:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2010

Konkurs na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:

 • przyrodniczo-krajobrazowy,
 • technologiczno-inżynierski,
 • projektowo-planistyczny
 • ekonomiczno-prawny i społeczny.

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Zobacz wytyczne do artykułu i prezentacji.

Co daje udział w REVITARE?

 • Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
 • Umożliwia nagrodzonym studentom i młodym pracownikom nauki poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych oraz nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.
 • Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
 • Podnosi wartość autora na rynku pracy i jednocześnie pozwoli mu skonfrontować dotychczasowe osiągnięcia z osiągnięciami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego.
 • Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
 • Publikację artykułu w monografii przygotowanej po konferencji.

Konkurs organizuje Dział Informacji, Promocji i Szkoleń Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

tel. 32 354 60 31 wew. 136, 280, 281

e-mail: revitare@ietu.katowice.pl

Wanda Jarosz, kierownik projektu, jarosz@ietu.katowice.pl
Marta Fudała, mfudala@ietu.katowice.pl
Patrycja Przewoźnik, patrycjap@ietu.katowice.pl
Agnieszka Wawrzkiewicz, wawrzkiewicz@ietu.katowice.pl

Informacje pochodzą ze strony www.revitare-konkurs.pl

Kontakt

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice