Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace naukowe „Młodzi naukowcy – Kielce 2021”

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie, świętokrzyskie
termin składania wniosków: 17.12.2021
termin rozstrzygnięcia: 21.01.2022

Konkurs na prace naukowe „Młodzi naukowcy – Kielce 2021”

Konkurs na prace dyplomowe ukończone w kieleckich uczelniach wyższych w latach 2019-2021 poświęcone tematyce rozwoju zrównoważonego jest prowadzony w ramach realizacji przez Miasto Kielce w Partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

Celem Konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:

 • zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki określonej w definicji miasta inteligentnego (Smart City);
 • tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta;
 • promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni;
 • lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Tematyka badawcza prac zgłaszanych w Konkursie powinna wiązać się z szeroko rozumianymi (także w ujęciu historycznym) obszarami funkcjonowania miasta decydującymi o rozwoju zrównoważonym (społeczeństwo, środowisko, gospodarka – z możliwością zastosowania w Kielcach) lub przyczyniać się do promocji osiągnięć naukowych lub technicznych kieleckiego środowiska akademickiego.

Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Prace do Konkursu mogą być zgłaszane  w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz. 12.00  przez  ich autorów lub promotorów (za  zgodą autora).

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 • Wniosek zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu sporządzony na formularzu, zawierający wszystkie dane i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Kielce;
 • Streszczenie pracy wraz z istotnymi elementami graficznymi, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Kielc oraz przedstawiające w języku nietechnicznym cel i zakres pracy oraz najistotniejsze dane dotyczące możliwości wykorzystania wyników dla rozwoju Kielc (aspekt aplikacyjny, poznawczy, innowacyjny);
 • Pełny tekst pracy, a w razie publikacji wydanych na jej podstawie – również te publikacje;
 • Dwie opinie o pracy, w tym jedna promotora i jedna recenzenta; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.

Wniosek konkursowy (wzór  określa załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce) lub przesłać na adres korespondencyjny Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: hsc@kielce.eu 

Pozostałe wymagane Regulaminem Konkursu  dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, opinie promotora i recenzenta oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: hsc@kielce.eu w formie załączników (np. plik PDF) lub linku/linków do pobrania.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie idea.kielce.eu

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: idea.kielce.eu

A jeśli szukasz innych konkursów, to koniecznie zajrzyj do naszej bazy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 3676099
boi@um.kielce.pl
um.kielce.pl