Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę – Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego

organizator:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2016
termin rozstrzygnięcia: 17.10.2016
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs na pracę – Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christian” ogłasza ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie, mający na celu wyróżnienie i docenienie studentów, których prace dyplomowe odwołują się do nauczania społecznego Kościoła i przyczyniają się do popularyzacji tej doktryny w nauce.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie i magisterskie, obronione pomiędzy 1. stycznia 2010 a 31. grudnia 2015 roku, w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich uczelni znajdujących w rejestrze uczelni i instytucji naukowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Do Konkursu kwalifikują się prace, które zostały ocenione na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
Przedmiotem pracy zgłoszonej do Konkursu powinna być tematyka bezpośrednio związana z Katolicką Nauką Społeczną, bądź zagadnienia przedstawiane w jej kontekście.
Prace na Konkurs mogą zgłaszać rektorzy, dziekani, promotorzy i sami zainteresowani nagrodą.

Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga złożenia:
a. 1 wydrukowanego egzemplarza pracy oraz 1 kopii na płycie CD/DVD,
b. opinii promotora,
c. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1, dostępny na stronie internetowej Organizatora),
d. 1 stronicowego streszczenia pracy napisanego przez autora pracy, zawierającego: uzasadnienie wyboru tematu pracy, cel pracy oraz najważniejsze wnioski (12, Times
New Roman, 1,5 odstępu).

Pracę wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Organizatora:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ul. Narutowicza 54 lok. 8, 90-136 Łódź.

Pracę należy przesłać do 31. maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Przewiduje się następujące nagrody za prace licencjackie:
a. Nagroda główna za najlepszą pracę licencjacką w wysokości 700 zł
b. 2 wyróżnienia po 400 zł każde.
Przewiduje się następujące nagrody za prace magisterskie:
a. Nagroda główna za najlepszą pracę magisterską w wysokości 1000 zł
b. 2 wyróżnienia po 500 zł każde.

Wśród wszystkich zakwalifikowanych do Konkursu prac przewiduje się przyznanie również dwóch nagród specjalnych:
a. Nagrody na najlepiej zredagowaną pracę 500 zł
b. Nagrody publiczności w wysokości 300 zł
Otrzymanie nagrody specjalnej nie eliminuje z możliwości otrzymania nagrody głównej lub wyróżnienia.
Pula nagród może być powiększona dotacjami sponsorów, zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Informacja o dodatkowych nagrodach w Konkursie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.
Wręczenie nagród przewidziane jest na 17. października 2016 roku w Łodzi. O dokładnej lokalizacji miejsca Organizator poinformuje na stronie internetowej do 31. lipca 2016 roku.
Dla promotorów nagrodzonych prac przewidziano dyplomy.

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia podanych w regulaminie terminów, o czym poinformuje w komunikacie na stronie internetowej Konkursu.
Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej lodzki.civitaschristiana.pl oraz są udzielane pod adresem konkurs.NSKK@civitaschristiana.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.lodzki.civitaschristiana.pl

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
ul. Narutowicza 54/8
90-136 Łódź
tel. 42 631 93 13
konkurs.NSKK@civitaschristiana.pl
www.lodzki.civitaschristiana.pl/konkursNSKK

Dokumenty

do pobrania