Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę na temat konkurencyjności Polski

organizator:

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2016
liczba nagród: 3 nagrody główne, nagrody specjalne
wartość nagrody: 7000 zł

Konkurs na pracę na temat konkurencyjności Polski

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza do udziału w X edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska”.

Tematem konkursu jest zdolność konkurencyjna kraju, jego wyzwania rozwojowe, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz promocja Polski w kraju i na świecie.
Konkurs dotyczy prac magisterskich poświęconych zagadnieniom istotnym z punktu widzenia potrzeby wpierania konkurencyjności oraz wzmacniania źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski.
Wśród popularyzowanej tematyki znajdują się m.in.:
• wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• innowacyjność i przedsiębiorczość
• promocja Polski i polskich osiągnięć.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• uczestnikiem konkursu może być absolwent polskiej szkoły wyższej, który obronił pracę magisterską, lub absolwent zagranicznej szkoły wyższej, który obronił pracę równorzędną do magisterskiej ,
• w konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku.

Na Twoje zgłoszenie do konkursu Fundacja czeka do 20 października 2016 roku

Aby zgłosić swoją pracę do konkursu należy przedłożyć komplet dokumentów zgłoszeniowych w jednej z dwóch wersji językowych: polskiej lub angielskiej, w siedzibie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego lub wysłać je na adres Fundacji w terminie do 20 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu Fundacji):

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ul. Górskiego 1,
00-033 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

1). płyty CD lub DVD lub innego nośnika danych w standardzie USB, zawierających:
pracę magisterską w wersji elektronicznej w formacie doc, DOCX lub pdf (w przypadku prac napisanych oryginalnie w innym języku niż polski lub angielski, należy przedłożyć pracę przetłumaczoną na język polski)
notkę biograficzną Autor(a)/ki pracy (tekst składający się z od 700 do 1000 znaków) w formacie doc, docx lub pdf,streszczenie pracy (tekst składający się z od 700 do 1000 znaków) w formacie doc, docx lub pdf,
2). kompletnie wypełnionej, opieczętowanej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.terazpolska.pl lub do pobrania na końcu ogłoszenia
3). potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii dyplomu magisterskiego lub wydanego przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra w okresie nie wcześniejszym niż przed 1 stycznia 2015 r.,
4). oryginału lub potwierdzonej za zgodność przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy. )

Informacje pochodzą ze strony: www.terazpolska.pl

 

LINKI:
Link do regulaminu konkursu

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
tel. 22 201 26 90
kpm@terazpolska.pl
www.terazpolska.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE