Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace z informatyki i jej zastosowań

organizator:

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2017

Konkurs na prace z informatyki i jej zastosowań

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje od 1984 roku Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań, którego celem jest:

 • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
 • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
 • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomaci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i którzy złożyli i obronili te prace w roku akademickim (od 1 października do 30 września), w którym został ogłoszony konkurs.

Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje autor (autorzy) pracy przesyłając je na adres Dolnośląskiego Oddziału PTI we Wrocławiu następujące dokumenty:

 • pracę dyplomową,
 • wypełnioną przez autora (autorów) ankietę wg wzoru załączonego do Regulaminu,
 • zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku akademickim, w którym konkurs został ogłoszony.

Zarząd Główny PTI na wniosek Prezesa Dolnośląskiego Oddziału PTI we Wrocławiu powołuje Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego, która dokonuje oceny zgłoszonych prac. Komisja Konkursowa liczy 7 osób, a w jej skład wchodzą:

 • przedstawiciel Zarządu Oddziału PTI
 • pracownicy uczelni, instytutów naukowych i przemysłu.

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace na podstawie recenzji sporządzonych przez członków komisji lub powołanych dodatkowo opiniodawców.

Recenzja pracy konkursowej powinna zawierać uzasadnioną ocenę:

 • tematu (celu) pracy, jego uzasadnienia przez autora oraz jego wagi dla rozwoju informatyki,
 • rozwiązania problemu,
 • przygotowania autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działem informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy,
 • kompletności i doboru literatury,
 • poziomu edytorskiego pracy: stylu, poprawności językowej, przejrzystości i zwięzłości.

Po otrzymaniu recenzji wszystkich prac Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji prac do nagród i wyróżnień. Komisja Konkursowa przyjmuje prace do dnia 10 października roku kalendarzowego, w którym konkurs został ogłoszony. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną pisemnie zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: pti.wroc.pl.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski
ul. Tczewska 14
51-429 Wrocław

wroclaw@pti.org.pl
pti.wroc.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
formularz