Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace o edukacji ekologicznej i ochronie środowiska

organizator:

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Konkurs na prace o edukacji ekologicznej i ochronie środowiska

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO Małopolską Fundację Stypendialną Konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w Małopolsce jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz aktywizacja tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza województwem małopolskim.

Ustala się tematykę prac z zakresu edukacji ekologicznej – prace dotyczące działalności edukacyjnej na polu ekologii i ochrony środowiska – prace dotyczące rozwiązań, narzędzi, inwestycji i realizacji z zakresu ochrony środowiska.

Nagrody przewidziane w Konkursie:
a. I stopień w wysokości 5 000 zł
b. II stopień w wysokości 3 000 zł
c. III stopień w wysokości 2 000 zł
Wysokość nagród jest kwotą brutto. W przypadku wpływu na Konkurs trzech i mniej zgłoszeń w danej kategorii – można przyznać tylko jedną nagrodę.

W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2017 r. a 30.09.2017 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się prace magisterskie w innym języku, pod warunkiem dostarczenia ich tłumaczeń. Kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji przy Os. Teatralnym 4a, lok.101A (31-945 Kraków) lub wysłać w terminie do 31 października 2017 r.; (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na adres:
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a, lok. 101A 31-945 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.”

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie:
a. pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz nośniku elektronicznym (podpisana płyta CD),
b. formularza zgłoszeniowego,
c. zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z pracy oraz fakt, że obrona pracy magisterskiej odbyła się w odpowiednim terminie,
d. jednostronnego streszczenia pracy magisterskiej,
e. recenzji promotora pracy,
f. zgody autora i promotora na publikację pracy po korekcji redakcyjnej oraz korzystania z jej treści przez Fundację i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie bez uiszczenia honorarium autorskiego.
Nadesłane egzemplarze prac stają się własnością organizatora. Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 12 grudnia 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: sapereauso.org.

Kontakt

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a)
31-495 Kraków
tel. 0048 603 31 32 65
fundacja@sapereauso.org
sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin