Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace magisterskie "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

organizator:

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.06.2015

Konkurs na prace magisterskie "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przy udziale PAIiIZ, POT oraz PARP ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Prace konkursowe o kulturze polskiej powinny nawiązywać do problematyki promocji kultury w kraju i za granicą, wpływu dokonań wybitnych twórców i instytucji na wizerunek Polski, wpływu inicjatyw społeczno-kulturalnych na rozwój regionów i kraju, promocji Polaków i ich twórczości w obrębie kultury, dobrych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.
Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.
Instytut Adama Mickiewicza udziela patronatu konkursowi oraz funduje nagrodę specjalną w postaci stażu za najlepszą pracę magisterką dotyczącą promocji  kultury polskiej za granicą.
Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora.
Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
 • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB,
 • Streszczenie pracy,
 • Notkę biograficzną autora,
 • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych,
 • Kopię promotorskiej recenzji pracy,
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku weryfikacji pracy pod kątem plagiatu.
Warunki udziału w konkursie:
 1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie obronione prace magisterskie, do których przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie.
 2. W IX edycji Konkursu mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku.
 3. W IX edycji Konkursu nie mogą brać udziału prace, które zostały zgłoszone do VIII edycji Konkursu.
 4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w jednej z dwóch wersji językowych: polskiej lub angielskiej, w siedzibie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego lub wysłanie ich na adres Fundacji w terminie do 16 października 2015 r. (decyduje data wpłynięcia do sekretariatu Fundacji):
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Teraz Polska Promocja
Informację pochodzą ze strony www.ue.katowice.pl

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
tel. 22 201 26 90
kpm@terazpolska.pl
www.terazpolska.pl