Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie7
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe5
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

organizator:

Urząd Zamówień Publicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
liczba nagród: 3
pula nagród: 10000 zł

Konkurs na pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach organizatorów.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2016 r.

Nagrodami w konkursie są:
1). nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
2). nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
3). nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2016 r.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1). życiorys autora pracy;
2). zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
3). opinię recenzenta;
4). opinię promotora.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
„Konkurs na najlepsza pracę magisterską”

Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl
tel. 12 427 24 50

Informacje pochodzą ze strony: www.uzp.gov.pl

Kontakt

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
tel. 12 427 24 50
correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl