Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie11
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską z zakresu turystyki w Wielkopolsce

organizator:

Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.07.2015

Konkurs na pracę magisterską z zakresu turystyki w Wielkopolsce

RUSZYŁA IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU TURYSTYKI
Napisałeś ciekawą pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody!
Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował IV Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2013 – 2015 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce – 5.000 zł
II miejsce – 3.000 zł
III miejsce – 2.000 zł
Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 16 lipca 2015 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
(Uwaga! Decyduje data wpływu do siedziby Departamentu)
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w regulaminie.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ MIJA 16 LIPCA 2015 ROKU.
Kontakt:
Małgorzata Prażanowska
tel. 61 626-68-55
Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel. 61 626 68 55
malgorzata.prazanowska@umww.pl