Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

organizator:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2015

Konkurs na pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

Rozpoczęła się XIII edycja „Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej”.

W skład dziesięcioosobowej kapituły, wyłonionej przez Ministra Sportu i Turystyki, wchodzą osoby reprezentujące branżę turystyczną, kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych i Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kapituła oceni zgłoszone do konkursu prace, które zostały obronione w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. Zgodnie z regulaminem uczelnie mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich uznanych przez władze uczelni za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców działających w sferze usług turystycznych. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Termin zgłoszenia do konkursu prac magisterskich mija 20 czerwca 2015 roku. W przypadku przesłania ich pocztą – decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem „konkurs na pracę magisterską”. Wyniki ogłoszone zostaną 10 października 2015 roku i zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w trakcie uroczystości z udziałem uczestników konkursu.
Wygrana w konkursie wiąże się z naukowym prestiżem, ułatwia absolwentom zdobycie dobrej pracy w turystyce, a już zatrudnionym – umocnienie pozycji zawodowej. Nie bez znaczenia jest jednak i merkantylna część konkursu. Pieniężna pula nagród dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 10 tys. zł, promotorów – 5 tys. W dniu oficjalnego ogłoszenia wyników laureat głównej nagrody otrzyma oprócz honorowego dyplomu, pięć tysięcy złotych, jego promotor trzy tysiące. Wartościowe nagrody ufundował partner konkursu – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Autor lub autorka pracy magisterskiej, którą członkowie kapituły konkursowej ocenią najwyżej, będzie mogła spędzić weekend z osobą towarzyszącą w jednym z renomowanych hoteli w atrakcyjnym turystycznie regionie. Taka sama nagroda przypadnie autorowi lub autorce najlepszej pracy z dziedziny hotelarstwa.
Jest to już szósta edycja w której uczestniczy partner – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która między innymi zobowiązała się do ufundowania:

– nagrody dla laureata konkursu,
– nagrody dla laureata najlepszej pracy magisterskiej na temat hotelarstwa.
Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom tegorocznej, XIII edycji, zaplanowano pod koniec września 2015 r.
Na GALĘ zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu, tj. autorzy i promotorzy prac konkursowych, Kapituła Konkursu, przedstawiciele branży turystycznej, patroni medialni i branżowy.
Partner:
– Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Patron branżowy to:
– Polska Organizacja Turystyczna.

Ponadto patronat medialny nad konkursem objęli:
– Rynek Turystyczny,
– Hotelarz,
– Aktualności Turystyczne,
– TTG Central Europe.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w dziale Turystyka – zakładka kształcenie i szkolenie.
Informacje pochodzą ze strony: www.msport.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa


http://www.msport.gov.pl/article/xiii-edycje-konkursu-o-nagrode-ministra-sportu-i-turystyki-za-najle