Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterska z zakresu geografii

organizator:

Zarząd Główny PTG

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.01.2013

Konkurs na pracę magisterska z zakresu geografii

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2013 roku odbędzie się XXIX Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2012 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.
Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 • poprawność językowa,
 • strona ilustracyjna.

Prace należy nadsyłać w formie, która stanowiła podstawę do przyznania tytułu magistra (wersja papierowa i elektroniczna).
Prace powinny być przekazane wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału. W piśmie tym powinny być podane następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej, przygotowane na egzamin magisterski.
Prace wraz z pismem i recenzjami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013 r. pod adresem:

Komisja Konkursu Prac Magisterskich
Zarząd Główny PTG

Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Regulamin Konkursu zawierający szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania prac magisterskich, kryteriów ich oceny oraz przebiegu prac związanych z Konkursem jest zamieszczony na stronie internetowej PTG pod adresem: http://www.ptg.pan.pl

Wybierz:

Informacje pochodzą ze strony www.ptg.pan.pl

Kontakt

Zarząd Główny PTG
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 8261794
ptg@uw.edu.pl
www.ptg.pan.pl