Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterska z zakresu geografii

organizator:

Zarząd Główny PTG

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.01.2013

Konkurs na pracę magisterska z zakresu geografii

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2013 roku odbędzie się XXIX Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2012 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.
Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 • poprawność językowa,
 • strona ilustracyjna.

Prace należy nadsyłać w formie, która stanowiła podstawę do przyznania tytułu magistra (wersja papierowa i elektroniczna).
Prace powinny być przekazane wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału. W piśmie tym powinny być podane następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej, przygotowane na egzamin magisterski.
Prace wraz z pismem i recenzjami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013 r. pod adresem:

Komisja Konkursu Prac Magisterskich
Zarząd Główny PTG

Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Regulamin Konkursu zawierający szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania prac magisterskich, kryteriów ich oceny oraz przebiegu prac związanych z Konkursem jest zamieszczony na stronie internetowej PTG pod adresem: http://www.ptg.pan.pl

Wybierz:

Informacje pochodzą ze strony www.ptg.pan.pl

Kontakt

Zarząd Główny PTG
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 8261794
ptg@uw.edu.pl
www.ptg.pan.pl