Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego

organizator:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.02.2018

Konkurs na pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ogłosił I edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego pod nazwą „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych”.

Konkurs ma na celu popularyzację transportu intermodalnego, jako jednego z priorytetów zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej. Może to w dalszej perspektywie podnieść jego rangę i zwiększyć grono osób specjalizujących się w tej dziedzinie. W I edycji Konkursu mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.

Tematyka prac konkursowych nie powinna wychodzić poza następujące zagadnienia:

1. Organizacja przewozów intermodalnych kolejowo-drogowych.
2. Organizacja przewozów intermodalnych lądowo-morskich.
3. Organizacja przewozów intermodalnych lotniczo-drogowych.
4. Zintegrowane jednostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym oraz środki ich transportu.
5. Technologie przewozu i przeładunku w transporcie intermodalnym.
6. Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych.
7. Spedycja intermodalna.
8. Rozwój przewozów intermodalnych w Polsce, Europie i na świecie.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przesłanie na adres katarzyna.szymanska@sitkrp.org.pl kompletu dokumentów w plikach zamkniętych (format pdf) w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 16:00.

Zgłoszenie powinno obejmować:

1) pracę magisterską w wersji elektronicznej (w formacie pdf);
2) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (w formacie pdf, wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu);
3) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski (w formacie pdf). Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy;
4) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy (w formacie pdf, wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Katarzyna Szymańska, e-mail: katarzyna.szymanska@sitkrp.org.pl, tel. 506 116 880.

Informacje pochodzą ze strony: www.intermodal-poland.com

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 506 116 880
zarzad@sitkrp.org.pl
www.intermodal-poland.com

Dokumenty

do pobrania