Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w woj. mazowieckim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 11.10.2013

Konkurs na pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w woj. mazowieckim

Konkurs na nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Zgłoś się do konkursu – do dnia 11 października 2013 r.

Nagroda główna wynosi 7 tys. zł. Kolejne miejsca to 5 tys. zł i 3 tys. zł. Osoby wyróżnione otrzymają po 1 tys. zł.

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są
z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, a w szczególności z:

 • wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 • wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 • badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
 • badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
 • turystyką na obszarach wiejskich;
 • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 • organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie:

 • pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym (dyskietka lub CD);
 • formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu;
 • zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną z pracy ocenę oraz fakt, że termin obrony pracy magisterskiej spełnia warunki lub odpisu dyplomu (dopuszcza się kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 • jednostronnego streszczenia pracy magisterskiej;
 • zgody na publikację pracy po korekcie redakcyjnej oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl bez uiszczania honorarium autorskiego wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych.

Informację pochodzą ze strony: www.mazowieckie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
tel. 22 5979 338

www.mazowieckie.pl