Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie31
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterska o Śląsku

organizator:

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2014

Konkurs na pracę magisterska o Śląsku

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłosiła XXIV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2014 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.
Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2014 roku. Prace należy dostarczyć lub nadesłać pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–081 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków.
Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD lub formie elektronicznej (PDF lub Word) przesłany na adres e-mail:  sekretariat@instytutslaski.com. Na konkurs można zgłaszać także prace przygotowane w
językach obcych.
Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail).
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy słotych.

Informacje pochodzą ze strony: www.instytutslaski.com

Kontakt

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45–081 Opole

sekretariat@instytutslaski.com
www.instytutslaski.com