Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie15
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterska o Śląsku

organizator:

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2014

Konkurs na pracę magisterska o Śląsku

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłosiła XXIV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2014 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.
Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2014 roku. Prace należy dostarczyć lub nadesłać pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–081 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków.
Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD lub formie elektronicznej (PDF lub Word) przesłany na adres e-mail:  sekretariat@instytutslaski.com. Na konkurs można zgłaszać także prace przygotowane w
językach obcych.
Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail).
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy słotych.

Informacje pochodzą ze strony: www.instytutslaski.com

Kontakt

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45–081 Opole

sekretariat@instytutslaski.com
www.instytutslaski.com