Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskieg, Sekretariat Departamentu Zarządzania Programam

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Konkurs na pracę magisterską dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Konkurs jest skierowany do absolwentów szkół wyższych z całego kraju.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie:
– pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym (dyskietka lub CD),
– formularza zgłoszeniowego,
zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z pracy magisterskiej oraz termin jej obrony,
streszczenia pracy magisterskiej w języku angielskim,
recenzji promotora pracy,
wyrażenie zgody na publikację pracy po jej korekcie redakcyjnej dokonanej przez Organizatora Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 31 marca 2011 r. formularza zgłoszeniowego wraz z pracą magisterską i wymaganą dokumentacją. Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą na konkurs należy składać osobiście w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00 – 15:00 na adres podany niżej:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Sekretariat Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:(089) 521 96 60, 521 96 13.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskieg, Sekretariat Departamentu Zarządzania Programam
ul. Kościuszki 83
10-950 Olsztyn
(089) 521 96 60